Проектантски и Кадастриални услуги от Спел 96

Създаване на 3D модели

Пазарните оценки на вещни права за извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество представляват консултантска услуга и имат препоръчителен характер. Те определят справедливата пазарна стойност на имуществото, т. е. стойността, на която би имало равностойна замяна на имущество срещу пари.

Пазарните оценки на вещни права за извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество представляват консултантска услуга и имат препоръчителен характер. Те определят справедливата пазарна стойност на имуществото, т. е. стойността, на която би имало равностойна замяна на имущество срещу пари.

Пазарните оценки на вещни права за извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество представляват консултантска услуга и имат препоръчителен характер. Те определят справедливата пазарна стойност на имуществото, т. е. стойността, на която би имало равностойна замяна на имущество срещу пари.

Пазарните оценки на вещни права за извършване на разпоредителни сделки с недвижимо и движимо имущество представляват консултантска услуга и имат препоръчителен характер. Те определят справедливата пазарна стойност на имуществото, т. е. стойността, на която би имало равностойна замяна на имущество срещу пари.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС?

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ

Нашият главен офис се намира в гр. Пловдив, България.

ГРАФИК

Ние следваме съгласуван график с всеки клиент.

ВИСОКО КАЧЕСТВО УСЛУГИ

Ние предлагаме разнообразни бизнес услуги.